OLOSUHDEMITTAUS JA IOT-HUOLTO

Nerviot on  moderni SaaS-palvelu olosuhdemittaukseen, etäseurantaan sekä huoltotyön ohjaukseen. 

Ota yhteyttä

KVARTSIPÖLY

Kvartsipöly on määritetty syövälle ja perimävaurioille altistavaksi. Kvartsipölylle altistuminen on yleistä rakennus-, betoni- ja kaivosteollisuudessa.
Tästä seuraa usein vaatimus alipaineistaa remontoitavia tiloja, seurata ja raportoida paineistusta, sekä mitata pienhiukkapitoisuuksia remontin aikana ja sen jälkeen.

Lue lisää

OLOSUHDEMITTAUS JA IOT-HUOLTO

Nerviotin avulla automatisoit tiedonkeruun, ennakoit tulevia töitä ja helpotat raportointia.

Mitä on olosuhdemittaus ja olosuhdeseuranta?

Olosuhdemittauksella tarkoitetaan esimerkiksi sisäilman, ulkoilman, rakenteiden, varaston tai jonkin tilan olosuhteiden seurantaa ja tallennusta. Mitattavia olosuhteita voivat olla esim. lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, hiilidioksidi, ilmanpaine, pienhiukkaset ja haihtuvat yhdisteet. Tieto kerätään sensoreilla ja lähetetään pilvipalveluun varastoivaksi ja esitettäväksi. 

Lue lisää

Mitä on IoT-huolto?

IoT-huolto tarkoittaa laitteiden ja koneiden realiaikaisen tiedon hyödyntämisen ylläpidossa, tällöin voidaan yhdistää määräaikaishuollon suunnitelmat laitteiden oikeaan huollon tarpeeseen.

Lue lisää

HYÖDYT

Olosuhdemittauksen avulla tiedät paremmin kohteidesi tilanteen ja saat hälytyksiä poikkeavista tilanteista

Reaaliaikainen olosuhdeseuranta

Tiedät mitä kohteissasi tapahtuu, olivatpa ne sitten koneita, ajoneuvoja tai rakennuksia. 

Hälytykset

Voit määritellä hälytyksiä esimerkiksi tietyn rajan ylittävälle tai alittavalle lämpötilalle, käyntimäärälle, kosteudelle tai muulle arvolle. Voit myös määrittää hälytykset, jolla saat tiedon jos jokin laitteeseen ei ole lähettänyt normaalisti dataa.

Raportoi ja analysoi

Voit tutkia kohteittesi dataa graafeina, listoina sekä exportata dataa jatkojalostettavaksi muualla. Voimme lisäksi lähettää saapuvan datan käyttämääsi analytiikan tietovarastoon. 

Dokumentoi

Järjestelmään jää haluamaksesi ajaksi olosuhdetiedot raportointia varten ja voit koska vain koostaa haluamistasi kohteista uusia raportteja. Lisäksi työmääräysten avulla voit dokumentoida tehdyt työt sekä olosuhtemittauksessa että huollossa.

Helppoa olosuhdeseurantaa.

HINNAT

Nerviotin olosuhdemittaus pohjautuu laitekohtaiseen kuukausihintaan. Työnhallinnassa (joka on erillinen moduli) on käyttäjähinta / kk.

Lue lisää

SECORA SYSTEMS OY

Secora on ohjelmisto- ja koulutusyritys, ja Nerviot on Secoran kehittämä ja tuottama SaaS-palvelu. Lisää Secoran muista palveluista löytyy osoitteesta www.secora.fi

Ota yhteyttä