Olosuhdemittaus

Olosuhdemittaus tarkoittaa erilaisten kohteiden, kuten esimerkiksi kiinteistöjen, kylmäkoneiden, ulkoalueiden tai vaikka viljelypalstojen etäseurantaa.

Sisäilma

Sisäilman seurannassa mitataan tyypillisesti ilman lämpötilaa, ilman suhteellista kosteutta, hiilidioksidia ja pienhiukkasia.

Työolosuhteet

Teollisten työtilojen olosuhdemittauksessa mitataan esimerkiksi lämpötilaa, pienhiukkasia ja erilaisia haihtuvia yhdisteitä.

Kylmäketju

Kylmälaitteiden mittauksessa valvotaan kylmälaitteiden toimintaa sekä automatisoidaan datan keräys pakollista raportointia varten.

Maatalous

Lämpötilan, maankosteuden ja valonmäärän mittauksen avulla voidaan vaikuttaa sadon onnistumiseen sekä saada hälytys hallaan uhatessa.

Betonin kuivuminen

Rakentamisessa voidaan mitata betonin kovettumista lämpötilaa seuraamalla sekä kuivumista betoniin upoptettavien sensoreiden sekä huonetilassa olevien sensoreiden avulla.

Ilmanlaatu

Ulkoilmanlaadun mittauksessa sijoitetaan ilmanlaatumittareita esimerkiksi eri puolille kaupunkia tai ympäristöluvan alaisen tehtaan/laitoksen lähiympäristöön. 

Ota yhteyttä