OMINAISUUDET

Laaja toiminnallisuus olosuhdemittaukseen sekä IoT-huoltoon

Olosuhdemittaus / etäseuranta

Voit seurata etänä kohteidesi tilaa ja toimintaa kartta- sekä listapohjaisten näkymien avulla. Reaaliaikainen data mahdollistaa nopean reagoimisen ongelmatilanteisiin.

Työnohjaus

Työmääräyksien avulla huolto- ja kunnossapitotyöt voidaan hallita ja kohdistaa seurattaviin kohteisiin.

Laitehallinta

Palvelumme ytimessä on laite-/kohderekisteri, jonka avulla pidät kirjaa kohteistasi ja niihin tehdyistä huoltotoimenpiteistä.

Analytiikka ja raportit

Olosuhdeseurannan raportit sekä erilainen analytiikka mahdollistavat tehokkaan seurattavien kohteiden valvonnan.

HÄLYTYKSET

Hälytykset raja-arvoista sekä hiljaisista laitteista

Raja-arvot

Voit määritellä laitteille hälytyksiä sekä helposti asettaa ne tilanteen mukaan päälle ja pois.

Hälytysryhmät

Hälytysryhmien avulla voidaan määritellä ketkä käyttäjistä saavat hälytykset mistäkin laitteista. Näin hälytykset voidaan helposti ohjata oikeille henkilöille.

Hiljaiset laitteet

Halutessasi saat hälytyksen, mikäli laite ei ole lähettänyt dataa tiettyyn (määriteltyyn) aikaan. 

Hälytysten syyt

Hälytyksiä kuitattaessa voit antaa syyn hälytyksen aiheutumiselle - tämän syyn saa tulostumaan halutessaan olosuhderaporttiin kohteen yhteyteen. 

HUOLTOTYÖN OHJAUS

Tehokas huoltotyönhallinta

Työmääräykset

Työmääräyksien avulla hallitset kohteille suunnitellut työmääräykset, niiden kestot sekä työvaiheet.

Board

Moderni kanban-taulu näyttää työtilanteen selkeästi ja työnohjaus sekä seuranta on helppoa.

Toistuvat työmääräykset

Huoltosääntöjen avulla voidaan generoida toistuvia työmääräyksiä halutun ajanjakson välein. Näin järjestelmä automaattisesti luo uudet työmääräykset määräaikaishuoltoihin.

Rekisteri

Työmäärykset tallentuvat kohteiden yhteyteen, joten huoltohistorian selaaminen on helppoa ja aiemmin tehdyt työt löytyvät helposti.

RAPORTOINTI

Monipuolisen raportoinnin avulla voit helposti tuottaa halutut raportit valvojille tai itse tarkastella mittaustuloksia.

Olosuhderaportointi

Olosuhderaportti esittää halutut mittaustulokset halutulta aikaväliltä. Raportin avulla voidaan esim. kylmälaitteiden mittaustulokset esittää valvojille. Raportti voidaan myös tallentaa raporttipohjaksi ja ajastaa tulemaan sähköpostiin automaattisesti.

IoT-data

Voit selata ja visualisoida laitteidesi lähettämää dataa sekä ladata dataa muualla jalostettavaksi. 

Dashboard

Voit määritellä useita eri käyttötarkoituksia varten olevia dashboardeja, joilla voit lisätä viivagraafeja sekä pistearvoja laitteidesi lähettämästä datasta.

Monipuoliset graafit

Laitteista tulevien arvojen seuranta on tehty helpoksi, aikasarja graafeja pääsee selaamaan helposti monesta loogisesta paikasta ympäri järjestelmää.

Ota yhteyttä